Solidna 7 dla Brzegu. Rozmowa z Violettą Jaskólską-Palus, kandydatką na burmistrza Brzegu

Czy faktycznie ma Pani Brzeg w sercu, tak jak głosi Pani hasło wyborcze?

Tak, jestem brzeżanką z urodzenia i z wyboru – tu, razem z moją rodziną, mieszkam całe życie. Można mnie spotkać w parkach, podczas spaceru z psami, na wydarzeniach kulturalnych i niemal wszystkich imprezach charytatywnych. Lubię podróże, a relaksuję się podczas pracy w ogrodzie. Najbardziej jednak lubię ludzi i wiem, że jako burmistrz Brzegu zachowam otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka. Empatia i życzliwość nie musi być kulą u nogi w samorządzie i spokojnie może towarzyszyć sile, wytrwałości oraz rzetelności; cechom przypisywanym zazwyczaj mężczyznom. Kobietom nie brak umiejętności związanych z decyzyjnością i stanowczością.

Skąd przekonanie, że ma pani kompetencje do pełnienia tego stanowiska?

Zawodowo jestem związana z Brzegiem od 35 lat, w tym przez ostatnie 17 lat pełniłam obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu. Przeszłam szereg szkoleń dla kadry zarządzającej i posiadam kompetencje w tym zakresie. Cechuje mnie umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji. Mam doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i wypracowywaniu kompromisów, a także w opracowywaniu i realizacji planów finansowych oraz wydatkowaniu środków budżetowych, w tym pochodzących z projektów i grantów. Jako dyrektor współpracowałam z wieloma instytucjami: placówkami oświatowymi, ośrodkami kultury, Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Byłam członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poznałam nasze miasto, jego funkcjonowanie i problemy, niemal z każdej strony. Od zawsze jestem aktywna społecznie: jestem działaczką związków zawodowych, w latach 2022-23 pełniłam funkcję prezesa Stowarzyszenia Razem dla Powiatu Brzeskiego. Od 15 lat jestem członkiem Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. Bardzo cenię organizacje pozarządowe za ich ogromny wkład w rozwój miasta, to nasz potencjał – wyjątkowi ludzie.

Wszystkie działania podejmowane przeze mnie do tej pory ukierunkowane były na aktywizację i rozwój lokalnej społeczności. Nadszedł czas, by pójść w tych działaniach krok dalej – mam pomysł na Brzeg i oparty na analizie konkretny program rozwoju miasta.

Program rozwoju miasta oparty na analizie – proszę w takim razie powiedzieć więcej o swoich pomysłach na Brzeg?

Do sprawy podeszłam wraz z zespołem bardzo rzetelnie. Za nami kilkadziesiąt godzin analizowania danych dotyczących funkcjonowania miasta, zwłaszcza budżetu. Tak powstała SOLIDNA 7 DLA BRZEGU – mądry, racjonalny program wyborczy, który obejmuje takie sfery jak: rynek pracy, komunikację, przejrzystość budżetu gminy, mieszkania społeczne, dostępność miejsc w żłobkach, wykorzystanie terenów inwestycyjnych, walka o czyste powietrze, zdrowie mieszkańców. To tylko niektóre z ważnych dla mnie tematów. Rzeczy do zrobienia jest sporo, dlatego ważne jest, aby program omówić dokładnie. To ogromna odpowiedzialność, nie zabawa w „konkurs piękności” – jak to powiedział ostatnio o kampanii w Radio Opole obecny burmistrz. Brzeżanie mają dosyć takiego spłycania i bagatelizowania rzeczywistości, a liczba kontrkandydatów pana Jerzego Wrębiaka to tylko potwierdza… Wróćmy jednak do programu, bo jest o czym rozmawiać.

„Solidna 7 dla Brzegu”, to program podzielony na siedem obszarów:

1. Aktywna gmina – współpraca zamiast konfliktów, wsparcie dla oddolnych inicjatyw społecznych, urząd dostępny dla mieszkańców, ułatwiony dostęp, optymalne wydatkowanie środków ze spółek miejskich, przejrzystość i otwartość budżetu gminy.

2. Sprawy społeczne – rozbudowa zaplecza mieszkań społecznych, zwiększenie dostępności miejsc w żłobkach, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, stworzenie warunków sprzyjających pozostawaniu ludzi w mieście, kompleksowe podejście do opieki nad zwierzętami.

3. Edukacja – wsparcie grantowe na działania oddolne w szkołach, współpraca na rzecz poszerzania i promowania oferty edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej.

4. Zdrowie i środowisko – kompleksowy program walki z uzależnieniami, zabezpieczenie środków na programy profilaktyczne dla mieszkańców (szczególnie. w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz zdrowia psychicznego), wsparcie szpitala poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości, kompleksowy program walki ze smogiem oraz wsparcie budowy obwodnicy miasta, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, promocja aktywności fizycznej, ochrona bioróżnorodności.

5. Przedsiębiorczość i rynek pracy – stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, budowa nowoczesnej przestrzeni handlowej dla lokalnego handlu, maksymalne wykorzystanie dostępnych terenów inwestycyjnych, brzeska karta mieszkańca – program rabatowy i dodatkowe funkcjonalności dla mieszkańców i turystów

6. Kultura, rozrywka, sport, turystyka – rewitalizacja brzeskiego rynku, budowa kompleksu basenowego, stworzenie warunków do rozwoju miejsc rozrywkowo-restauracyjnych, wspieranie działalności kulturalnej jednostek gminnych i prywatnych działań, również w ramach finansowania z budżetu, stworzenie kalendarza kluczowych imprez w mieście, które ze względu na rangę będą dotowane z budżetu gminy, wsparcie klubów sportowych, stworzenie wraz z partnerami spójnej strategii promocji miasta, poszerzenie bazy lokalnych atrakcji turystycznych oraz ułatwienie dostępu do już istniejących, wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu bazy gastronomicznej spełniającej wymagania mieszkańców oraz turystów, stworzenie centralnej trasy turystycznej (oznaczenia, remonty budynków, dróg i chodników, mała architektura).

7. Infrastruktura miejska – darmowa i dostosowana do potrzeb mieszkańców komunikacja miejska, wykorzystanie gminnych zasobów mieszkalnych jako „mieszkań społecznych”, remonty dróg, w szczególności dojazdowych (w ramach współpracy z powiatem), inwentaryzacja miejsc parkingowych, stworzenie kompletnych ścieżek rowerowych łączących wszystkie części miasta, zadbanie o ogólny porządek w mieście (szczególnie w centrum miasta i w parkach).

W mediach społecznościowych często pojawia się temat cenzury i braku możliwości komentowania na profilu FB Urzędu Miasta – co Pani na ten temat sądzi?

Chyba każdy dostrzega tutaj paranoję – oczywiście to niedopuszczalne, że mieszkańcy mają zakaz komentowania… Niestety strona Urzędu Miasta jest medium promocyjnym obecnego burmistrza, co jest zwyczajnie żenujące i umniejsza randze Urzędu Miasta oraz zatrudnionych w nim urzędników. Strona internetowa i strona na portalu Facebook powinna promować nasze piękne miasto – nie jednego człowieka. Mogę obiecać moim wyborcom, wszystkim brzeżanom, że nie mam zamiaru bawić się w fotomodelkę, jeśli zdecydują powierzyć mi ten poważny urząd i stanowisko. Wolę zakasać rękawy i pracować, niż wypatrywać blasku fleszy.

Mocne słowa…

Zwyczajnie adekwatne. To opinia brzeżan – zgadzam się z nimi.

Kampania wystartowała na dobre, kontrkandydaci także już pracują. Jest ich rekordowa liczba. Jakaś refleksja?

Przede wszystkim taka liczba kandydatów świadczy o tym, że obecny styl zarządzania miastem nie odpowiada bardzo wielu mieszkańcom. Sześć czy siedem komitetów to ogromna liczba. Są to brzeżanie, którzy pokazali burmistrzowi żółtą kartkę. Chociaż moim zdaniem to wręcz czerwona i obecny włodarz powinien już zejść z boiska… Poważnie, nadszedł już ten czas. W tej kampanii liczę na rywalizację fair play i kulturę, obiektywność mediów, rzetelne debaty. Doceniam kandydatów; jednych za pracowitość, innych za dobre serce, doświadczenie. Spotkamy się przecież po wyborach, bo prawdopodobnie część kandydatów zostanie radnymi. Jeśli brzeżanie obdarzą mnie zaufaniem i będę miała zaszczyt objąć stanowisko burmistrza, ze wszystkimi obecnymi kontrkandydatami chciałabym współpracować w zgodzie. Tak jak dziś głosimy: ponad podziałami, patrząc wyłącznie na interes mieszkańców. Możemy się nie zgadzać, powinniśmy dyskutować, ale obowiązkiem burmistrza i Rady Miasta jest dojść do konsensusu, wypracowania kompromisu i współpracy. W zarządzaniu miastem nie powinno być miejsca na osobiste urazy, skrzywdzone ego, złośliwości, drwiny i manipulacje. Traktujmy brzeżan poważnie, bądźmy dojrzali i odpowiedzialni.

Wspomniała pani o radzie miasta, kim są kandydaci Pani komitetu wyborczego?

KW Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej to zdecydowanie pasjonaci Brzegu i okolic; działacze społeczni w różnych obszarach, lokalni przedsiębiorcy, specjaliści różnorakich dziedzin, samorządowcy. Większość to młodzi ludzie, świeża krew, która jest szansą na rozwój Brzegu, iskierką dobrej współpracy w samorządzie. Czas na nowoczesność i otarcie się na inną jakość, wyższy poziom i kulturę pracy. Od dawna przysłuchuję się sesjom Rady Miasta, jako dyrektor uczestniczyłam też w wielu z nich. Z przykrością stwierdzam, że tak spolaryzowanej rady jeszcze nigdy w Brzegu nie było. Odbija się to na jakości wszystkiego. Dlatego mamy bylejakość. Ale spokojnie, zmienimy to. To jest dobry czas na zmiany, tylko jako mieszkańcy – odważnie otwórzmy się na nie. Prosimy o zaufanie i danie nam możliwości realizacji naszej wizji miasta, pracy opartej na życzliwości, doświadczeniu i merytoryce. Nasi kandydaci do Rady Miejskiej i Rady Powiatu to ludzie pracowici, aktywni w naszej społeczności. Ja im ufam i zachęcam do tego samego wyborców.

Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tematów wyborczych i znajdziemy czas na dokładne omówienie poszczególnych punktów solidnej 7 dla Brzegu.

Bardzo chętnie opowiem więcej o programie. Włożyliśmy w niego ogrom pracy i zaangażowania. Zapraszam również na spotkania ze mną i moją drużyną. Zachęcam do obserwowania mojego fanpage’a na portalu Facebook i Instagramie, gdzie znaleźć można więcej informacji o naszych pomysłach na Brzeg. Rozwijam tam kwestie programowe, informuję o spotkaniach i zachęcam do swobodnych wypowiedzi. To nasze wspólne miasto, nasz wspólny dom. Razem zadbajmy o niego należycie. Trzeba ze sobą rozmawiać, otwierać się na cudzy punkt widzenia, dyskutować – zachęcam wszystkich do tego z całego serca! Serca – w którym jest Brzeg i jego Mieszkańcy.

2 thoughts on “Solidna 7 dla Brzegu. Rozmowa z Violettą Jaskólską-Palus, kandydatką na burmistrza Brzegu

  1. Słaby program. Nic konkretnego. Porozmawiać o Brzegu , bez ścisłych założeń dla jego rozwoju, mogę z sąsiadką a nie kandydatką na burmistrza miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *