Infrastruktura, zdrowie, edukacja i ekologia. Rozmowa z Tomaszem Fronckiewiczem – kandydatem do Rady Powiatu Brzeskiego

Jakie są Pańskim zdaniem najważniejsze problemy, z którymi obecnie boryka się nasz powiat?
Jednym z najważniejszych problemów w naszym regionie jest brak infrastruktury drogowej. Wiele dróg jest w złym stanie, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Kolejnym problemem, którym musimy się zająć, jest wysoki wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ponadto, system ochrony zdrowia wymaga bezwzględnej poprawy, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

Jakie rozwiązania proponuje Pan w celu rozwiązania tych problemów?
Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, moim priorytetem będzie przeznaczenie większych środków finansowych na remonty istniejących dróg oraz budowę nowych. Współpracując z innymi organami samorządowymi, będę dążył do uzyskania dodatkowych funduszy z programów unijnych. Aby przeciwdziałać bezrobociu, planuję stworzyć programy szkoleniowe i warsztatowe, które mają na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Musimy również promować rozwój lokalnych przedsiębiorstw i zachęcać do inwestowania w naszym regionie. W zakresie ochrony zdrowia będę zabiegał o zwiększenie liczby specjalistów medycznych oraz modernizację naszych placówek medycznych.

W jaki sposób uzyskać środki na te projekty?
Jednym z rozwiązań jest staranie się o większą ilość środków z funduszy unijnych. Musimy aktywnie korzystać z dostępnych programów wspierających rozwój obszarów wiejskich, transportu i inwestycji w infrastrukturę. Ponadto, powiat powinien rozważyć przyciąganie inwestorów, którzy przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki. Wreszcie, dobrze zarządzane i efektywnie wydawane środki budżetowe powinny stanowić podstawę finansowania tych projektów.

W jakich sektorach chciałby Pan działać?
Chciałbym wesprzeć edukację i kulturę w naszym regionie. Uważam, że inwestowanie w edukację jest inwestycją w przyszłość. Planuję działania, które pomogą rozwinąć infrastrukturę edukacyjną, tak aby uczniowie mieli odpowiednie warunki do nauki. Ponadto, chciałbym wspierać lokalne instytucje kulturalne,
organizować wydarzenia kulturalne i sportowe, które przyczynią się do integracji społeczności lokalnej.

Prywatnie, oprócz fotografii, zajmuje się Pan również ekologią.
Tak i uważam, że ważnym tematem do dyskusji publicznej jest zwrócenie uwagi na czystość powietrza. Oto kilka moich sugestii:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Promowanie przemysłu o niskiej emisji zanieczyszczeń, stosowanie czystych technologii w produkcji, wprowadzanie surowych regulacji dotyczących emisji spalin i zanieczyszczających substancji oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań, które zmniejszą emisję zanieczyszczeń.
2. Wspieranie zrównoważonego transportu. Zachęcanie do korzystania z transportu publicznego, inwestowanie w infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, promowanie samochodów elektrycznych i hybrydowych, a także inwestowanie w sieci ładowania samochodów elektrycznych.
3. Zachęty do energetycznej efektywności. Wspieranie programów i kampanii edukacyjnych, które promują efektywne wykorzystanie energii w domach i budynkach, inwestowanie w odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne) oraz stosowanie technologii, które zmniejszą zużycie energii.
4. Zrób indywidualną różnicę, popatrz bezpośrednio na siebie. Każdy może pomóc poprawić jakość powietrza poprzez wybieranie bardziej przyjaznych dla środowiska produktów i usług, recykling, ograniczanie zużycia energii i wody, a także zazielenianie przestrzeni miejskich przez sadzenie drzew i roślin.
5. Wspieranie organizacji stowarzyszeń NGO: Włączanie się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych, które walczą o czyste powietrze i ochronę środowiska.
6. Edukacja innych: świadomość jest kluczowa – powinniśmy aktywnie edukować innych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i środowisko.
Wszystkie te działania mogą przyczynić się do utrzymania i poprawy jakości powietrza w regionie. Pamiętajmy, że zmiana wymaga współpracy zarówno społeczeństwa, jak i władz lokalnych, aby osiągnąć trwałe efekty.

Dziękuję za rozmowę

***

Tomasz Fronckiewicz, lat 50, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, uczestniczący w programach międzynarodowych w Niemczech, organizowanych przez Deutscher Akademischer Austauschdients (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), od 2017 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach indywidualnych oraz w muzeach. Od urodzenia jest mieszkańcem powiatu brzeskiego. Przez wiele lat związany z Brzeskim Centrum Kultury, w którym prowadził Galerię Sztuki Współczesnej, a także z PWC ODRA, gdzie pracując w dziale marketingu, zajmował stanowisko projektanta. Od 12 lat prowadzi z żoną własną firmę w branży fotograficzno-graficznej w Brzegu przy ul. Jabłkowej. Współpracuje i wspiera organizacje pożytku publicznego m.in. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Fundacja Rozwój, Stowarzyszenie Kolekcjonerów OD we Wrocławiu, Koło Terenowe w Brzegu oraz Światowy Związek Żołnierzy AK w Brzegu. Obecnie zasiada w Radzie Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, reprezentując Samorząd Województwa Opolskiego.
Jest pasjonatem ogrodów, ochrony środowiska oraz filozofii „zero waste”. Od 10 lat dzieli się swoją wiedzą ekologiczną poprzez stronę w mediach społecznościowych, a od 4 lat regularnie w Radiu Opole.
Za swoje osiągnięcia, został odznaczony srebrną odznaką „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”, oraz medalem „Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *