Radni i burmistrzyni Brzegu zaprzysiężeni. Mamy nową Radę Miejską Brzegu i pierwszą kobietę na fotelu burmistrza w dziejach miasta

We wtorek (7 maja) punktualnie o godz. 9 w Wielkiej Sali Stropowej brzeskiego ratusza rozpoczęło się posiedzenie inauguracyjne nowej Rady Miejskiej Brzegu. Zaprzysiężono na nim burmistrzynię, nowych radnych oraz wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.


Obrady rozpoczął radny senior, Kazimierz Kozłowski, który powitał radnych, burmistrzynię i licznie zebraną widownię, a następnie przedstawił porządek obrad. Pierwszym etapem było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaprzysiężenie. Następnie ukonstytuowała się komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób: Ryszard Różański (przewodniczący), Iwona Wojtycza-Fronckiewicz i Ewa Kozioł. Jej zadaniem było przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Brzegu.

Na przewodniczącego zgłoszono tylko jednego kandydata, Waldemara Wysockiego. W tajnym głosowaniu wzięło udział 20 radnych, ponieważ Wysoki zdecydował, że nie będzie głosował. Za jego wyborem oddano 19 głosów (jeden głos był nieważny), więc został wybrany na funkcję przewodniczącego niemal jednomyślnie.

Po wyborze na przewodniczącego, miejsce za stołem prezydialnym zajął Waldemar Wysocki i poprowadził dalsze obrady.

Pierwszy wiceprzewodniczący został wyłoniony po pojedynku pomiędzy Januszem Żebrowskim a Jadwigą Kulczycką. Radni zdecydowali, że funkcję tę powierzą Jadwidze Kulczyckiej, która otrzymała 11 głosów w stosunku do 10 głosów oddanych na Janusza Żebrowskiego.

Drugą wiceprzewodniczącą, została wybrana Ewelina Antonowicz, która otrzymała 13 głosów popierających jej kandydaturę.

Kolejnym ważnym etapem było zaprzysiężenie Violetty Jaskólkiej-Palus na nową burmistrzynię Brzegu. Warto przypomnieć, że jest to pierwsza kobieta pełniąca tę funkcję w dziejach naszego miasta. Po złożeniu ślubowania, pani burmistrz wygłosiła krótkie exposé, w którym przypomniała główne założenia swego programu, noszącego nazwę „Solidna 7”, przedstawiła dwoje wiceburmistrzów: Lucynę Mielczarek i Witolda Kustrę, a także zadeklarowała ponownie chęć współpracy z Radą, a także organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w gminie.

Uroczystość zakończyły liczne gratulacje dla Violetty Jaskólskiej-Palus oraz wspólne zdjęcie pamiątkowe z radnymi, na którym zabrakło niestety jednego z nich, ponieważ wyszedł niepostrzeżenie z sali po zamknięciu obrad.

Zaprzysiężenie radnych i burmistrzyni uświetniła swoją obecnością wojewoda Monika Jurek, która w krótkim przemówieniu zapewniła o wsparciu dla działań władz gminy i rozwoju miasta.

W skład Rady Miejskiej Brzegu wchodzi 21 osób, a wymienieni poniżej radni zostali wybrani w powszechnych wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku.

Aktualny skład Rady Miejskiej Brzegu wygląda następująco:
Waldemar Wysocki (przewodniczący), Jadwiga Kulczycka (wiceprzewodnicząca), Ewelina Antonowicz (wiceprzewodnicząca), Grzegorz Chrzanowski, Marek Pyzowski, Tomasz Kubiak, Marcin Dorociak, Jerzy Wrębiak, Kazimierz Kozłowski, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski, Dariusz Socha, Ryszard Różański, Katarzyna Grochowska, Elżbieta Stochnij, Tomasz Wikieł, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Paweł Grabowski, Kamila Smoczkiewicz, Ewa Kozioł i Bożena Szczęsna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *