5 atrakcyjnych wydarzeń dla Seniorów

Ruszają działania w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn.: „Propagowanie zdrowego stylu życia seniorów z terenu Gminy Brzeg poprzez edukację i krzewienie aktywności fizycznej i społeczno- kulturalnej”. Gmina Brzeg przy współpracy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia finansuje zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1. „Aktywny Senior” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym Oddział Ziemi Brzeskiej,
• termin realizacji: 01.05.2024 r. – 31.12.2024 r.,
• miejsce realizacji – Brzeskie Centrum Seniora, ul. Piastowska 29 A,
• w ramach projektu proponowane są działania ukierunkowane na poprawę aktywności fizycznej seniorów i sprzyjające integracji i aktywizacji społeczno- kulturalnej:

– ćwiczenia usprawniające różne części ciała: ćwiczenia postawy, ćwiczenia kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia kręgosłupa, fitness mózgu, nauka różnorodnych technik oddychania – po 2 h w tygodniu dla 2 grup (maj– grudzień) tj. sesja wiosenna i jesienna. Zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowanego trenera personalnego,
– wyjazd jednodniowy do Kamieńca Ząbkowickiego, aktywna integracja i odpoczynek w otoczeniu przyrody,
– zajęcia taneczne grupy „Saltare” w BCK dla 15 seniorów (2x w tygodniu w okresie maj– grudzień),
– wykłady (2h) i warsztaty edukacyjno- kulinarne (4h) pn.: „Co jeść, aby dłużej żyć”, 2 grupy po 20 seniorów, prowadzone przez dyplomowanego dietetyka klinicznego i edukatora.

2. „Aktywni i zorientowani na zdrowy styl życia” przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków koło nr 2 w Brzegu.
• termin realizacji: 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r.,
• miejsce realizacji – Brzeskie Centrum Seniora w Brzegu i okolica- tereny zielone,
• w ramach projektu proponowane są działania ukierunkowane na poprawę aktywności fizycznej seniorów i sprzyjające integracji i aktywizacji społeczno- kulturalnej:
– 3 spotkania Nordic walking,
– 1 spotkanie ćwiczenia ogólnousprawniające,
– 1 spotkanie nauka tańca grupowego (Jerusalem, Crazy Frog, Chocolate).
– spotkanie- hiking na terenie Pszczyny,
– wyjście do kina BCK,
– rajd rowerowy połączony z piknikiem,
– edukacja prozdrowotna tj. 2 wykłady pn.: „Profilaktyka dobrego życia w zdrowiu”, „ Zdrowe nawyki żywieniowe”.

3. „Warsztaty dietetyczne na łonie natury” przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Brzeg.
• termin realizacji: 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.,
• miejsce realizacji – Karnków, ośrodek agroturystyczny,
• w ramach projektu proponowane są działania sprzyjające integracji i aktywizacji:
– wyjazd integracyjny (2 dniowy) do Karnkowa i Przeworna, celem aktywizacji seniorów i rekreacji na łonie przyrody,
– organizacja warsztatów dietetycznych w zakresie zdrowego odżywiania się z uwzględnieniem diet dla cukrzyków, z wykorzystaniem lokalnych produktów.

4. „W zgodzie z naturą” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowie przy Medycznym Studium zawodowym im. H. Chrzanowskiej w Brzegu.
• termin realizacji: 01.05.2024 r. – 31.12.2024 r.,
• miejsce realizacji – Zespół Szkół Medycznych, ul. Of. Katynia 25 w Brzegu,
• w ramach projektu proponowane są działania sprzyjające integracji i aktywizacji społecznej seniorów i edukacji zdrowotnej:
– spacery ziołoznawcze: ćwiczenia relaksacyjne poprzez ruch na świeżym powietrzu w brzeskich parkach- nauka rozpoznawania i oznaczania dzikich roślin, rozpoznawanie przyrody i jej wpływ na zdrowie seniorów,
– warsztaty z aromaterapii (2.5h) pn. : „Zabierz las do domu”- techniki wytwarzania i oddziaływania olejków eterycznych na organizm,
– warsztaty pn.: „Okołowirusowa ochrona i wzmacnianie zdrowia” (2.5h) – jak wyposażyć dom w naturalną apteczkę,
– warsztaty pn. : „Nasze zioła ogrodowe- ogród ziołowy jako dzika apteka” (3h)- propagowanie zdrowego stylu życia zgodnego z naturą,
– wykład pn.: „Zdrowie kobiety w świecie doświadczeń zielarskich św. Hildegardy z Bingem” (2.5h)- wykład lekarza w koncepcji połączenia fitoterapii i medycyny.

5. „Wyjazd rekreacyjny sprzyjający aktywności fizycznej, integracji i aktywizacji społeczno- kulturalnej seniorów” przy współpracy Brzeskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE w Brzegu.
• termin realizacji: od dnia 01.08.2024 r. do 29.10.2024 r.,
• miejsce realizacji – Gospodarstwo agroturystyczne „Panorama” w Korczynie położonym w Czarnecko- Skarżyńskim parku krajobrazowym, pobyt 6-dniowy,
• w ramach projektu proponowane są działania sprzyjające integracji i aktywizacji społecznej seniorów i edukacji zdrowotnej:
– czynny ruch na świeżym powietrzu w pięknych okolicznościach przyrody parku krajobrazowego, celem polepszenia sprawności psychofizycznej i zdrowotnej, piesze wędrówki, podnoszenie sprawności i wytrzymałości fizycznej- aktywizacja seniorów.
– prelekcja pn.: „Wartości poznawcze wynikające z integracji i aktywizacji wpływające na zdrowie psychiczne seniorów”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *