Klasy mundurowe ZSB w jednostce patronackiej

W dniach od 7 do 9 maja na terenie 1. Brzeskiego Pułku Saperów odbyły się zajęcia praktyczne klas mundurowych. Klasa 1 TSW – technik spedytor, oddział przygotowania wojskowego oraz 2 TSP również technik spedytor – klasa mundurowa realizowały program szkolenia wojskowego zgodnie z programem „Szkolenia OPW”.

Podczas trzech dni uczniowie ćwiczyli między innymi: musztrę, przygotowanie żołnierza do działań na polu walki, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, zasady posługiwania się bronią strzelecką oraz zasady stosowania indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierza.

Ćwiczenia wojskowe obejmują szeroki zakres treningów i praktyk, które mają na celu przygotować kadetów do skutecznego działania na polu walki. Ćwiczenia z musztry oraz przygotowania do działań bojowych to kluczowe elementy, które kształtują umiejętności, dyscyplinę i determinację przyszłych żołnierzy. Z pewnością treningi te są nie tylko fundamentalne dla umiejętności bojowych, ale również kształtują charakter i profesjonalizm kadetów, a to dopiero początek. Program szkolenia dla klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego obejmuje 230 godzin zajęć praktycznych w ciągu czterech lat nauki, a w ostatnim roku obóz szkoleniowy.

Monika Wojciechowska
ZSB w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *