Sztandar jest tym widocznym znakiem, uzewnętrzniającym nam nasze obowiązki […]

Sztandar uznawany jest za symbol najwyższych wartości, przypomina o misji, jaką jednostka pełni wobec społeczeństwa. Podnosi też jej rangę i ma znaczenie reprezentacyjne. 29 sierpnia odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Zakładu Karnego w Brzegu. W wydarzeniu tym wziął udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie zebrani goście przeszli na dziedziniec Zamku Piastów Śląskich, gdzie miała miejsce oficjalna część wydarzenia. Zebranych przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu, mjr Tomasz Jastrzębski. Ważnym punktem uroczystości było wbicie gwoździ do drzewca sztandaru. Jedną z osób, która została o to poproszona był Burmistrz Jerzy Wrębiak. Na zakończenie goście wpisali się również do księgi pamiątkowej Zakładu Karnego. W uroczystościach uczestniczyła również Pani Katarzyna Frydrych – wiceminister sprawiedliwości.

To dla Państwa wielki dzień! Nadanie sztandaru jest niezwykle ważnym wydarzeniem, które zapisze się na kartach historii brzeskiego Zakładu Karnego. Sztandar przypominać będzie o misji, jaką służba więzienna pełni wobec społeczeństwa. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Życzę przede wszystkim zdrowia i nieustającego zapału do pracy – mówił Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, wręczając Dyrektorowi Zakładu Karnego w Brzegu list gratulacyjny oraz upominek.

UM w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *