Przy ulicy Robotniczej będzie bezpieczniej

Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa na pięciu przejściach dla pieszych, w tym na dwóch przy ulicy Robotniczej. Zakres robót realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Brzeg” obejmuje m.in. montaż nowoczesnego, dedykowanego doświetlenia czy wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie również nawierzchnia jezdni i chodników, zamontowane zostaną płyty integracyjne i obniżone zostaną krawężniki. Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wykonawcą robót jest firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” Sp.J.

UM w Brzegu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *