W minionej kadencji Powiat Brzeski nie zapomniał o Ziemi Grodkowskiej. Rozmowa z Członkiem Zarządu Powiatu – wicestarostą Ewą Smolińską.

Podsumowanie zadań zrealizowanych przez powiat w kadencji 2018-2024

Nadszedł ten czas, kiedy należałoby podsumować całą, nieco przedłużoną kadencję samorządu powiatowego. Lata 2018-2024 są nad wyraz bogate dla powiatu. Ponad 100 milionów złotych na inwestycje, również w Gminie Grodków.

Tak, to prawda. Nasz Zarząd Powiatu w tej kadencji aktywnie działał w wielu obszarach, inwestowaliśmy w drogi, oświatę, szpital, opiekę społeczną. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, szukaliśmy zewnętrznego wsparcia finansowego. Sięgaliśmy nie tylko po pieniądze unijne, ale również po środki finansowe z rządowych programów. Dzięki takim działaniom można było zrealizować szereg ważnych inwestycji, nie pomijając żadnego obszaru życia mieszkańców naszego powiatu.

Dokonajmy w takim razie podsumowania. Może zaczniemy od dróg, bo to zawsze największa bolączka dla każdego samorządu, a w szczególności samorządu powiatowego.

Sieć dróg powiatowych to ponad 300 kilometrów. To naprawdę dużo, ale przez ostatnie lata, kilka istotnych zadań udało się zrealizować. Przede wszystkim na terenie Gminy Grodków przebudowaliśmy drogę Wójtowice-Sulisław za blisko 3 mln złotych. Zmodernizowaliśmy drogę dojazdową do Starowic Dolnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także wspólnie z Powiatem Nyskim wyremontowaliśmy drogę do Żarowa, na którą mieszkańcy czekali ponad 20 lat. Z katalogu pomniejszych zadań inwestycyjnych, zakończyliśmy przebudowę mostu w Wierzbniku, za ponad pół miliona złotych. W Żelaznej wybudowaliśmy kolejny etap chodnika, a w Strzegowie wykonaliśmy bezpieczne przejście dla pieszych. Oczywiście, to kropla w morzu potrzeb, ale w miarę naszych możliwości staraliśmy się realizować najpilniejsze zadania. Natomiast nie udało nam się zdobyć dofinansowania na przebudowę drogi Jaszów-Bogdanów, choć trzykrotnie składaliśmy wnioski. Obecnie negocjujemy także remont drogi Bąków-Młodoszowice, ale to zadanie wymaga jeszcze trochę czasu.

Kolejnym ważnym obszarem, gdzie powiat zainwestował sporo pieniędzy, to oświata. Dla pani, jako nauczyciela z wykształcenia, to na pewno ważny temat. Co zyskał Grodków?

Wbrew niektórym opiniom, zyskał całkiem sporo. We wszystkich naszych placówkach na terenie gminy realizowaliśmy inwestycje i projekty edukacyjne. Najważniejsza zmiana to utworzenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, czyli połączenie dawnego „rolnika” z ogólniakiem. Dzisiaj można stwierdzić, że ta decyzja była słuszna, ponieważ młodzież nadal uczy się w budynku, w którym uczyła się wcześniej, a nauczyciele mają etaty i możliwość godzin ponadwymiarowych. Kadra pedagogiczna miała również możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach Erasmusa (nauczyciele byli na Malcie – szkolenie językowe). Dzisiaj w momencie niżu demograficznego szacujemy, że powstaną tylko dwa oddziały: oddział branżowy dla uczniów i jedna klasa liceum o profilu uniwersytecko-medycznym z rozszerzeniami – angielski, matematyka, biologia lub geografia. W obecnej kadencji zainwestowaliśmy także budżetowe środki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie wyremontowaliśmy kotłownie oraz zakupiliśmy nowy piec. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaadoptowała pomieszczenia po bibliotece, dzięki czemu pojawiły się możliwości zajęć grupowych. Dodatkowo poradnia rozszerzyła również zakres świadczonych usług. Ponadto braliśmy udział w kilku projektach europejskich, dzięki którym młodzież mogła kształcić się w wielu zawodach, organizowaliśmy staże i praktyki, a dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nasze placówki doposażaliśmy w niezbędny sprzęt i w ten sposób powstawały pracownie zawodowe. Młodzież i kadra pedagogiczna, naprawdę zyskała dużo lepsze warunki do nauki i pracy. No i wielkimi krokami zbliża się naprawdę duża inwestycja, czyli utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności.

Czyli miejsce, gdzie edukacja będzie łączyć się z biznesem?

Dokładnie tak. We wrześniu ubiegłego roku Powiat Brzeski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, podpisał umowę na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Całkowity koszt zadania to ponad 12 mln zł. Z czego 9 mln zł będzie przeznaczonych na zakup wyposażenia i remont części warsztatów, gdzie powstaną dwie pracownie logistyczne (komputerowa i językowa), a także sala wykładowa i duży magazyn. Pozostała kwota będzie przeznaczona na finansowanie BCU, w tym prowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, konferencji, konkursów, doradztwa zawodowego. Będziemy łączyć edukacje z biznesem, bo celem projektu jest przygotowanie kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Brzmi to naprawdę dumnie i wierzę, że zrealizujemy to zadanie do końca.

Pomoc społeczna to też ważny element życia dla wielu osób. Powiat Brzeski również sporo zainwestował w tym zakresie. Zyskał Brzeg, zyskała Skorogoszcz, a co udało się zrealizować na terenie gminy Grodków?

Od 1 stycznia 2021 roku Domy Dziecka, jako placówki opiekuńczo-wychowawcze, miały być dostosowane jedynie do 14 miejsc. Przeprowadziliśmy ten trudny proces deinstytucjonalizacji w Strzegowie, obecnie mamy tam placówkę typu interwencyjnego Nadzieja i placówkę typu socjalizacyjnego Przyszłość. Dostosowanie się do nowych przepisów, kosztowało powiat 150 tysięcy złotych, ale w końcu udało się to zrobić. W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o rządowe wsparcie na modernizację Domu Dziecka w Strzegowie – wnioskowana kwota dofinansowania to 2 miliony złotych, ale niestety dofinansowania nie otrzymaliśmy. Natomiast przeznaczyliśmy własne środki w wysokości 400 tysięcy dla Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, na wymianę okien, remont części pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz malowanie ścian wewnątrz budynku. Dodatkowo został wykonany remont świetlicy oraz wykusza. Otrzymaliśmy ponadto milion złotych na zadanie pod nazwą „Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej” w Grodkowie. Najpilniejsze prace do wykonania na obiekcie, to wymiana dachówki, rynien i rur spustowych oraz uzupełnienie elewacji. Wykonanie tego zadania jeszcze przed nami, bo termin zakończenia tego remontu, jest wyznaczony na wrzesień 2025 roku.


A co ze służbą zdrowia? To zawsze wrażliwy temat w Grodkowie.

Tak, to prawda. Wprowadzony od stycznia 2020 roku trudny program naprawczy przyniósł 1,5 mln poprawy wyniku finansowego rocznie. W ramach programu naprawczego między innymi zlikwidowano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Grodkowie, a w Brzegu oddział psychiatryczny dla dorosłych i bakteriologię. Główną bolączką związaną z utrzymaniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Grodkowie, nie były tylko problemy finansowe, ale tak naprawdę brak możliwości zabezpieczenia ciągłości świadczeń, związanych z brakiem możliwości pozyskania kadry lekarskiej. W nieodległej przeszłości trzykrotnie były ponawiane próby przywrócenia tego zabezpieczenia w oparciu o dofinansowanie z budżetu Urzędu Miasta w Grodkowie, jednak za każdym razem bez sukcesu, bo… zgłosił się tylko jeden lekarz.

Czy program naprawczy spowodował jakieś istotne zmiany w powiatowym szpitalu?

Od 2019 roku w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, w którym również leczą się mieszkańcy Ziemi Grodkowskiej, spłacono długi z poziomu prawie 6 mln do 2 mln na koniec 2023 roku. Poprawiliśmy wykonanie umów z NFZ i otworzyliśmy nowe oddziały oraz poradnie, które warto wymienić, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. Powstała m.in. poradnia gastroenterologiczna, pediatryczna, diabetologiczna, neurologiczna, a także nowe dwa oddziały tj. oddział paliatywny oraz oddział dla dorosłych w śpiączce. Uruchomiliśmy w szpitalu również Podstawową Opiekę Zdrowotną, która cieszy się sporym zainteresowaniem, więc z nadzieją patrzymy na rozszerzenie działalności szpitalnego POZ-tu. Udało się również pozyskać blisko 50 mln zł na świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ, zwiększając jej wartość z 39 mln do 89 mln w ciągu ostatnich 5 lat. Jako powiat zainwestowaliśmy w budowę nowego bloku operacyjnego, którego koszt wyniósł prawie 20 mln złotych. Zrealizowaliśmy także długo wyczekiwaną informatyzację powiatowego szpitala. W tej kadencji Zarząd Powiatu łącznie przeznaczył prawie 50 mln zł na różnego rodzaju inwestycje i wyposażenie BCM-u. Teraz szykujemy się do przebudowy i zagospodarowania terenu wokół szpitala, gdzie mają powstać nowe miejsca parkingowe, tereny zielone oraz spacerowe alejki. Niebawem ruszy kolejne ważne zadanie, związane z przebudową SOR-u, więc wydamy kolejne 20 mln zł na istotne inwestycje, aby mieszkańcom powiatu poprawić jakość świadczonych usług.

Trudno przy okazji podsumowania kadencji nie wspomnieć o tym, że wyjątkowo dobrze układała się współpraca Powiatu Brzeskiego z Gminą Grodków. Kilka wspólnych zadań udało się Wam razem zrealizować. To bardzo ważne, że dwa samorządy mogą ze sobą wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności!

Współpraca pomiędzy naszymi samorządami w tej kadencji układała się wzorowo, za co chciałabym serdecznie podziękować burmistrzowi Grodkowa Markowi Antoniewiczowi, przewodniczącej Rady Miejskiej – Jadwidze Demskiej oraz radnym miejskim i pracownikom Urzędu Gminy. Dobrą tradycją jest to, że już od wielu lat realizujemy różne zadania, które są współfinansowane przez powiat i gminę, z wielką korzyścią dla obu stron. Rzeczywiście nasza współpraca obfitowała w szereg nowych przedsięwzięć, a jednym z nich było usprawnienie pracy wydziału komunikacji w Grodkowie. W 2019 roku wydział komunikacji został przeniesiony do pomieszczeń po wydziale geodezji i był obsługiwany przez dwóch pracowników starostwa. Obecnie klienci są obsługiwani na trzech stanowiskach połączonych z CEPiK-iem, więc wszelkie formalności związane z pojazdami teraz przebiegają dużo sprawniej. W 2022 roku Gmina Grodków na preferencyjnych zasadach wynajęła pomieszczenia na nową siedzibę Urzędu Pracy, w której nie tylko pracownicy mają lepsze warunki pracy, ale również interesanci mają dużo lepszy dostęp do urzędu. Po przeniesieniu w 2020 roku filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do Brzegu, powiat w drodze bezprzetargowej sprzedał opuszczone pomieszczenia na rzecz Gminy Grodków za obniżoną kwotę, choć wartość szacunkowa była znacznie wyższa. Jednocześnie starostwo zapewniło Urzędowi Miejskiemu bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków przez usługi sieciowe, a także wielokrotnie udostępniało nieodpłatnie dane geodezyjne do realizacji zadań publicznych Gminy – zwłaszcza związanych z planowaniem przestrzennym. Kolejnym dobrym przykładem współpracy pomiędzy obiema jednostkami samorządowymi było przekazanie w 2023 roku na rzecz Gminy Grodków w drodze darowizny, boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wraz z drogą wewnętrzną. Powiat porozumiał się również w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Grodków, w wyniku rozmów doszło do przekazania niektórych dróg Gminie Grodków. Przekazanie nastąpiło w ścisłym współdziałaniu z władzami miasta w ramach procedury pozbawienia kategorii dróg powiatowych dla ulic Traugutta, Wiejską, Zawadzkiego i zaliczeniem tych dróg do kategorii dróg gminnych. Wspólnie pokazaliśmy, że możemy i potrafimy zgodnie współpracować i wszystkim samorządom życzę takiej dobrej współpracy. Wierzę, że w nowej kadencji samorządu ta współpraca będzie również dobrze się układać, z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Gminy Grodków, ale całego naszego powiatu.

Na koniec pozostaje mi tylko życzyć Pani powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Żeby nie zapeszyć, nie dziękuję. Uważam, że w tej kadencji pokazaliśmy, że jeśli jest dobry pomysł i chęć do działania, to można naprawdę dużo zrobić. Myślę, że w następnych latach będzie można zrealizować kolejne ważne zadania nie tylko dla powiatu, ale również dla innych gminnych jednostek samorządowych.

Dziękuję za rozmowę.

6 thoughts on “W minionej kadencji Powiat Brzeski nie zapomniał o Ziemi Grodkowskiej. Rozmowa z Członkiem Zarządu Powiatu – wicestarostą Ewą Smolińską.

  1. Fantastic site Lots of helpful information here I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious And of course thanks for your effort

  2. It?¦s really a cool and useful piece of information. I?¦m satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  3. hiI like your writing so much share we be in contact more approximately your article on AOL I need a specialist in this area to resolve my problem Maybe that is you Looking ahead to see you

  4. Ищете способ сделать лучше личное владение английским. Погрузитесь в мир кино с нашей коллекцией кинокартин на британском а также английском языках. Киноленты на английском, особенно с британским акцентом, помогают углубиться в языковую среду. Для лучшего понимания можно использовать субтитры на английском. Улучшайте свой английский, блаженствуя любимыми кинокартинами. Подробнее на сайте https://english-films.pp.ua/

  5. Ищете способ сделать лучше личное владение английским. Окунитесь в мир кино с нашей коллекцией кинофильмов на британском а также английском языках. Кинофильмы на английском, особенно с британским акцентом, помогают углубиться в языковую среду. Для гораздо лучшего понимания можно использовать субтитры на английском. Улучшайте свой английский, блаженствуя излюбленными кинофильмами. Подробнее на сайте https://english-films.pp.ua/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *